INTERSECTION

INTERSECTION เป็นวงบอยแบนด์ในโตเกียวที่ก่อตั้งโดย Avex ในปี 2018 ประกอบด้วย วิลเลียม อาโอยาม่า (William Aoyama) คาซุมะ มิตเชล (Kazuma Mitchell) เเคเรน โมริอาที (Caelan Moriarty) และมิกะ ฮาชิซุเมะ (Mika Hashizume) เป็นการรวมสมาชิกที่มาจากต่างที่ ต่างวัฒนธรรม พวกเขาเลือกว่าจะใช้โตเกียวเป็นศูนย์กลางการทำเพลงให้ทั่วโลกได้ฟัง

INTERSECTION มากับแนวดนตรีป็อปผสมอิเล็กทรอนิกส์ที่ฟังง่าย ร้องตามได้ง่าย แต่ก็มีลูกเล่นทางดนตรีที่ทันสมัย และน่าจดจำ พวกเขามีผลงานออกมาทั้งหมด 6 ซิงเกิล ได้แก่ “Starting Over”, “Heart of Gold”, “Falling”, “Body Language”, “Twisted” และ “You’re the Reason”